معرفی مجمع

آشنایی با «مجمع بین الملل گردشگری» (I.T.A)

“قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق“

«در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است!»

مقدمه

انسان در طول تاریخ با اهداف مختلف مادی، کسب علم، برقراری تعامل با سایر ملل و … به سیاحت می‌پرداخت. با پیشرفت جوامع و تسهیل ارتباطات و سفرها گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی مادر، کارآفرین و درآمدزا جای خود را باز کرده و در برخی کشورها که از مواهب طبیعی و جاذبه‌های گردشگری برخوردار هستند به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور مورد توجه قرار گرفته است. در ایران نیز ظرفیت‌های بسیار عظیم و متنوعی برای انواع گردشگری وجود دارد و در سال‌های اخیر بواسطه مزایای اقتصادی و تاثیرگذاری فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. راساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان داراست با این حال طبق آمار سال 1396 تراز گردشگری در ایران منفی 4 میلیون نفر بوده است! یعنی خیلی بیشتر از آن که گردشگر وارد کشور شود ایرانیان به خارج سفرکرده‌اند! و ایران در حوزه اقتصادی نیز تنها کمتر از یک در صد درآمد جهانی از صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، گردشگری در ایران از منظر اعتقادی و فکری در گفتمان انقلاب اسلامی مشروط به توسعه مادی و کالبدی و نتایج صرف اقتصادی به مثابه یک رویداد تجاری نیست و نمی‌توان این مقوله مهم را محدود به مسائل عمرانی، زیرساختی و تاسیسات مر بوط اوقات فراغت و تفریح کرد بلکه التفات به جنبه‌های دینی، روحانی و ماهیت و باطن و نیز اماکنی که نشان از جریانات و رویدادهای مهم تاریخی را دارد را شامل می‌شود چرا که بر حیات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، انقلابی و عقیدتی یک جامعه و فعالیت‌های مرتبط با آن تاثیرگذار است. در قرآن کریم بیش از 20 آیه به سیر آفاق و انفس اشاره کرده است. بی‌شک اهداف کلان “رشد معنوی انسان‌ها” ، “تعالی بخشی جامعه” و “عبرت آموزی” در کنار دگرگونی صرف احوال انسان‌ها منتج از سیر و سیاحت که دین مبین اسلام نیز بر آن تاکید دارد باید مورد توجه محوری در بحث گردشگری در تراز انقلاب اسلامی باشد. گردشگری یکی از ظرفیت‌های بسیار بزرگی است که براحتی می‌توان ارزش‌ها ایرانی-اسلامی و اعتقادی خود را به جهان معرفی کنیم در واقع در صورت برنامه‌ریزی صحیح و حساب شده در این حوزه، یا به تعبیر مقام معظم رهبری “به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت‌گیری صحیح،” گردشگران می‌توانند به مثابه سفیران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در سراسر جهان و مروجان باورهای و آرمان‌های انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم باشند. در این راستا ضرورت ایجاد نهادی انقلابی، مستقل، متعهد و متخصص به عنوان تسهیل‌گر و سامان دهنده به حوزه گردشگری کشور احساس می‌گردد که مجمع بین‌المللی گردشگری در این راستا تشکیل شده است.

ضرورت ورود به حوزه گردشگری

«در بحث گردشگری حقیقتا ضعیف عمل می‌کنیم که باید اهتمام ویژه‌ای به میراث فرهنگی و گردشگری شود» (امام خامنه‌ای) ضرورت‌های که برای ورود جبهه انقلاب اسلامی به بحث گردشگری وجود دارد به شرح ذیل می‌باشد: استفاده از ابزار گردشگری برای تبلیغ دین اسلام و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی تغییر و اصلاح تصاویر ذهنی و نگرش مردم جهان نسبت به ایران و انقلاب اسلامی حاصل از پروپاگاندای رسانه‌های غرب فقدان ارتباط و تعامل میان فعالین انقلابی حوزه گردشگری فرهنگی کشور و لزوم شبکه‌سازی و هم افزایی فعالین این حوزه توسعه عمق استراتژیک ایران در منطقه و جهان از طریق فرهنگی و تاثیرگذاری بر روی گردشگران معرفی گفتمان انقلاب اسلامی به جهان و ایجاد مقدمات و معرفی تمدن نوین اسلامی رفع خطر استحاله فرهنگی و هویتی ناشی از نگرش‌های سلبی و منفعلانه به گردشگری در کشور

  • استفاده از ابزار گردشگری برای تبلیغ دین اسلام و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی
  • تغییر و اصلاح تصاویر ذهنی و نگرش مردم جهان نسبت به ایران و انقلاب اسلامی حاصل از پروپاگاندای رسانه‌های غرب
  • فقدان ارتباط و تعامل میان فعالین انقلابی حوزه گردشگری فرهنگی کشور و لزوم شبکه‌سازی و هم افزایی فعالین این حوزه
  • توسعه عمق استراتژیک ایران در منطقه و جهان از طریق فرهنگی و تاثیرگذاری بر روی گردشگران
  • معرفی گفتمان انقلاب اسلامی به جهان و ایجاد مقدمات و معرفی تمدن نوین اسلامی
  • رفع خطر استحاله فرهنگی و هویتی ناشی از نگرش‌های سلبی و منفعلانه به گردشگری در کشور