به همت: پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام (معاونت گردشگری)، مجمع بین‌المللی گردشگری و کانون توسعه گردشگری هوشمند کارگاه آموزشی #گردشگری_هوشمند ویژه کارمندان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار میکند: شناخت گردشگری هوشمند و بررسی تاثیر آن در رونق صنعت گردشگری مدرس: جناب آقای احسان آقاجانی‌ریزی (دانشجوی دکتری تخصصی گردشگری دانشگاه تهران) زمان: سه‌شنبه/ ۶تیرماه ۱۴۰۲ مکان: سالن خلیج فارس، معاونت گردشگری ساعت: ۱۰صبح