برگزاری سومین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در شهر بوشهر با شرکت فعالین شهرهای حوزه مقاومت، نشست تخصصی گردشگری مقاومت به همت مجمع بین‌المللی گردشگری و سازمان‌فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر علی‌اصغر شالبافیان با حضور به صورت ویدئو کنفرانس شرکت کردند و به بیان اینکه گردشگری مقاومت توسعه پیدا خواهد کرد، گفت: استان بوشهر جایگاه مهمی در مقاومت دارد و باید در این زمینه مفهوم‌سازی و مرزبندی کنیم. وی در ادامه افزود: حوزه گردشگری مقاومت از سایر حوزه‌های گردشگری متفاوت است و نیاز به مرزبندی و ادبیات سازی دارد و باید ظرفیت‌ها تبدیل به محصول شود. این نشست با حضور شهرهای: بوشهر، بندرعباس، کرمانشاه، یزد، خرمشهر، اصفهان، مشهد ،تهران، اهواز، قم برگزار گردید.