برگزاری سومین نشست تخصصی گردشگری مقاومت

برگزاری سومین نشست تخصصی گردشگری مقاومت

intourisma intourisma

برگزاری سومین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفند۱۴۰۱ در بازدیدهای روز ۱۵اسفند، مهمانان از بافت قدیمی شهر، مجلسی آل‌عصفور، مسجد جمعه، عمارت حاج‌رئیس، عمارت کازرونی، موزه ایران‌شناسی، موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس، قلعه ریشهر، امام‌زاده عبدالمهیمن، گورستان انگلیسی‌ها، بازدید کردند.