حضور جناب آقای دکتر دارابی، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی، وزارت گردشگری در غرفه گردشگری مقاومت، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته ۱۴۰۱