حضور جناب آقای دکتر یوسف نوری، وزیر محترم آموزش و پرورش در غرفه گردشگری مقاومت، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی