حضور جناب آقای دکتر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در غرفه گردشگری مقاومت، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته ۱۴۰۱