حضور جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

حضور جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

intourisma intourisma

حضور جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در غرفه گردشگری مقاومت، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته ۱۴۰۱