گردشگری که از دیدگاه اقتصادی از همه‌ی مناطق و حتی کشورها حمایت می‌کند، باید به عنوان صنعتی نوآورانه درنظر گرفته شود که همواره به دنبال ایجاد مزایای رقابتی است. دورانی که مکان‌های تاریخی یا موقعیت ممتازِ یک مقصد برای جذب گردشگر کافی بود، تمام شده است و جریان گردشگری به سمت مقاصدی تغییر یافته است که می‌توانند به بازدیدکنندگان، تجربیات جدید و بهتری ارائه کنند و با اضافه کردن ارزش افزوده به وسیله خدمات نوآورانه مرتبط با فناوری و داده، پایداری، دسترسی و مزایای رقابتی برای گروه‌های ذینفع فراهم کنند. این مفهوم جدیدی است که مقصد هوشمند نامیده می‌شود و با ایجاد ارتباط نه تنها با صنعت گردشگری بلکه با گروه‌های ذینفعِ دخیل، مانند سازمان‌های فرهنگی خصوصی و دولتی، سرگرمی، حمل و نقل، انرژی و زیرساخت‌های مربوطه، یک مرحله فراتر از گردشگری هوشمند می‌رود. شهرها با در نظر گرفتن ابعادی مانند حمل و نقل، ایمنی، اقتصاد، فضاهای عمومی، ارتباطات و همین طور پایداری، به دنبال بالا بردن جایگاه خود در رتبه‌بندی شهرهای دارای مدیریت کارآمد هستند. در این رقابت برای تبدیل شدن به هوشمندترین شهرها، گردشگری هوشمند نیز وارد میدان شده است. گردشگری هوشمند اگرچه به مفهوم شهر هوشمند متصل است، ولی یک حامی لازم دارد، کاربری که به اینترنت و سایر فناوری‌ها دسترسی دارد، همواره به دنبال اطلاعات است و مقصد را از دیدگاهی مدرن و متفاوت بررسی می‌کند. گردشگر با جستجو و آنالیز داده و بازبینی، در مقصد حضور پیدا می‌کند؛ اکنون غذا، فرهنگ و تجربیات بخشی از بازی هوشمند هستند و بخشی از آن باقی می‌مانند. این آینده است، و باقی خواهد ماند؛ هر چقدر آگاهی بیشتری داشته باشیم، ما، به عنوان کشورها، مناطق، صنایع و کشورها، می‌توانیم با هم کار کنیم تا ایده خرید بلیط هواپیما و رزرو اتاق هتل را به یک تجربه گردشگری هوشمند کنیم که مشتریان جدید به دنبال آن هستند، و از این راه سود بیشتری به دست آوریم.