امروزه صنعت گردشگری نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها ایفا می کند و در این میان نقش، اهمیت و جایگاه شهر هوشمند به عنوان یک مولفه تاثیر گذار بر هیچ کس پوشیده نیست. در عین حال افزایش رقابت ها در جذب گردشگر برای حضور ماندگار در عرصه صنعت گردشگری واداشته است تا هوشمند سازی شهر ها که موجب کسب رضایت ساکنان ،گردشگران و دولت می شود در اولویت قرار بگیرد بنابراین می توان نتیجه گرفت ارتقای هوشمند سازی شهر ها موجب کیفیت خدمات داخلی ( مردم ) افزایش رضایت گردشگران و سودآوری مناسب می شود. از نظر بسیاری از متخصصین، حوزه گردشگری هوشمند و شهرهای هوشمند حائز اهمیت است زیرا می توان با ارتقای امکانات و استفاده از پتانسیل های موجود در بهبود سازی مولفه های هوشمند سازی گردشگری استفاده نمود. رفتار و نگرش دولت با میزان هوشمند سازی شهر ها رابطه مستقیم دارد. دولت هایی که برای هوشمند سازی شهر ها و به دنبال آن هوشمند سازی گردشگری ارزش قائل می شوند و سرمایه گذاری زیادی جهت ارتقای امکانات و تجهیزات در هوشمند سازی شهر ها می کنند موجب افزایش کیفیت خدمات رسانی و باعث رضایت مندی گردشگران می شود و به عبارت ساده تر هوشمند سازی شهر ها برای موفقیت صنعت گردشگری بسیار مهم است و در واقع مفهوم شهر های هوشمند، فرم ایده آلی برای ساختمان ها و شهرهای پویا در قرن 21 بر اساس رویداد های متعادل سازی و اقتصادی پویا، اجتماعی و محیطی-سازمانی مشمول می شوند. با توجه به مطالب مطرح شده و موضوع هوشمند سازی شهر ها و مولفه های شهر های هوشمند از قبیل اقتصاد هوشمند و دولت هوشمند، زندگی هوشمند،جا به جایی هوشمند، محیط هوشمند و شهروند هوشمند و گردشگری هوشمند و مولفه های آن از قبیل خدمات ابری ، اینترنت اشیا IOT و سیستم خدمات اینترنتی کاربر نهایی، مطالعه هوشمند سازی جزیزه زیبای قشم در راستای دستیابی به گردشگری هوشمند به طور مستقیم موجب ایجاد گردشگری هوشمند و به سبب آن افزایش جذب گردشگر می شود و این امر موجب رضایت گردشگران، ساکنان و دولت می شود. آثار تاریخی مشهور، طبیعت و مناظر زیبا ، آداب و رسوم و فرهنگ غنی و متمدن و همچنین وجود زیر ساخت هایی هچون حمل و نقل و هتل های معتبر و وجود بازار های سنتی و مدرن موجبات رضایت گردشگران را تا حدودی فراهم می نماید. گردشگری که از دیدگاه اقتصادی از همه¬ی مناطق و حتی کشورها حمایت می‌کند، باید به عنوان صنعتی نوآورانه درنظر گرفته شود که همواره به دنبال ایجاد مزایای رقابتی است. دورانی که مکان‌های تاریخی یا موقعیت ممتازِ یک مقصد برای جذب گردشگر کافی بود، تمام شده است و جریان گردشگری به سمت مقاصدی تغییر یافته است که می‌توانند به بازدیدکنندگان، تجربیات جدید و بهتری ارائه کنند و با اضافه کردن ارزش افزوده به وسیله خدمات نوآورانه مرتبط با فناوری و داده، پایداری، دسترسی و مزایای رقابتی برای گروه‌های ذینفع فراهم کنند. این مفهوم جدیدی است که مقصد هوشمند نامیده می‌شود و با ایجاد ارتباط نه تنها با صنعت گردشگری بلکه با گروه‌های ذینفعِ دخیل، مانند سازمان‌های فرهنگی خصوصی و دولتی، سرگرمی، حمل و نقل، انرژی و زیرساخت‌های مربوطه، یک مرحله فراتر از گردشگری هوشمند می¬رود. شهرها با در نظر گرفتن ابعادی مانند حمل و نقل، ایمنی، اقتصاد، فضاهای عمومی، ارتباطات و همین طور پایداری، به دنبال بالا بردن جایگاه خود در رتبه¬بندی شهرهای دارای مدیریت کارآمد هستند. در این رقابت برای تبدیل¬شدن به هوشمندترین شهرها، گردشگری هوشمند نیز وارد میدان شده است. گردشگری هوشمند اگرچه به مفهوم شهر هوشمند متصل است، ولی یک حامی لازم دارد، کاربری که به اینترنت و سایر فناوری‌ها دسترسی دارد، همواره به دنبال اطلاعات است و مقصد را از دیدگاهی مدرن و متفاوت بررسی می‌کند. گردشگر با جستجو و آنالیز داده و بازبینی، در مقصد حضور پیدا می‌کند؛ اکنون غذا، فرهنگ و تجربیات بخشی از بازی هوشمند هستند و بخشی از آن باقی می‌مانند. این آینده است، و باقی خواهد ماند؛ هر چقدر آگاهی بیشتری داشته باشیم، ما، به عنوان کشورها، مناطق، صنایع و کشورها، می‌توانیم با هم کار کنیم تا ایده خرید بلیط هواپیما و رزرو اتاق هتل را به یک تجربه گردشگری هوشمند کنیم که مشتریان جدید به دنبال آن هستند، و از این راه سود بیشتری به دست آوریم