نشست گردشگری مقاومت عصر روز یکشنبه ۹بهمن‌ماه در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری وزارتخانه برگزار شد. دکتر علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست بیان کرد: در کشورهای آمریکا از نظر دین با ایران متفاوت هستند اما از نظر رویکرد و مبارزه با استعمار مشابها جایگاه خاصی پیدا می‌کنند؛ چرا این موضوع مطرح می‌شود؟ یک نقطه‌ی حداکثری برای آن در کشورهای محور مقاومت در منطقه در نظر گرفته می‌شود. اگر این رویکرد را در گردشگری مقاومت در نظر بگیرید این می‌شود محور گفتگوی ما، اگر به دنبال توسعه بازار هستیم باید نقطه‌ی عطف در این محور را پیدا کنیم. وی افزود: هر نوع بازاری یک اقتضایی دارد، اتفاقا تصویر عمومی از ما تصویری است که در یک جایی مقبولیت دارد و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برخی از شعارهای ما با ارزش‌های درونی کشوری مثل برزیل تطبیق پیدا می‌کند. دایره‌ی افراد را در این زمینه گسترش دهید و مفهوم‌سازی دقیق صورت بگیرد.