برگزاری نخستین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در شهر قم و افتتاح دبیرخانه بین‌المللی گردشگری مقاومت ♦️با شرکت فعالین شهرها و کشورهای جغرافیای مقاومت، نشست تخصصی گردشگری مقاومت با همکاری مجمع بین‌المللی گردشگری و شهرداری قم در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد. همچنین ضمن افتتاح دبیرخانه بین المللی گردشگری مقاومت، تور گردشگری مقاومت نیز در سه روز برگزار شد. با حضور شهرهای: بوشهر، رشت، کرمان، شیراز، مشهد، اردبیل، تبریز، بیرجند، تهران، اصفهان و ...